Logo
  • INTEL <font><b>XEON</b></font> <font><b>E5450</b></font> cpu intel <font><b>E5450</b></font> processor quad core 4 core 3.0MHZ LeveL2 12M Work on LGA 775 <font><b>motherboard</b></font> image

    INTEL XEON E5450 cpu intel E5450 processor quad core 4 core 3.0MHZ LeveL2 12M Work on LGA 775 motherboard

    US 18.99 $